tel. 71 347 47 00
Koszyk0Twój koszyk jest pusty.

Koszyk

0

Twój koszyk jest pusty.

Regulamin

I. Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego Militaria.pl jest Firma Handlowa „tm” Tomasz Filipiak z siedzibą  przy ul. Oławskiej 16, 50-123 Wrocław.

  Firma nasza:
  - jest zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez 
    Prezydenta Miasta Wrocławia, pod numerem 121147,
  - posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 898-000-54-46,
  - posiada numer REGON: 931869378.
 2. Adres do korespondencji: Militaria.pl, ul. Oławska 16, 50-123 Wrocław, e-mail: zapytania@militaria.pl.
 3. Korzystanie z serwisu/sklepu Militaria.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad zawartych w Polityce Prywatności Militaria.pl znajdujących się tutaj.
 4. Sklep internetowy prowadzi następujące usługi: (1) sprzedaż towarów będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.militaria.pl, e-maila lub telefonu (sprzedaż internetowa), (2) informację o produktach dostępnych w sklepie internetowym (informacja).
 5. Do korzystania z usług sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu, przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (np. przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługa plików „cookies” Internet Explorer 5.0, Netscape 7.0, Mozilla 1.3 lub ich nowsze wersje.
 6. Klientów korzystających z usług sklepu internetowego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.

II. Zasady zamawiania

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówieniowy, jak również e-mailem na adres: zamowienie@militaria.pl, telefonicznie pod nr (71) 347 47 00 i faksem pod nr (71) 347 47 77.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.30, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.
 3. Kupujący zobowiązany jest do podania  adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
 4. W przypadku zakupu wiatrówki, kupujący musi być osobą pełnoletnią.
 5. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni nie będą realizowane.
 6. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 7. Militaria.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
 8. Cena podana przy dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Uwaga! W przypadku zamówień na towary, których w danej chwili brak na magazynie, ceny mogą ulec zmianie. Militaria.pl zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczą zamówień na dostępne produkty, które przyjęto do realizacji.
 9. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
 10. Militaria.pl zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu.
 11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie Militaria.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 12. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Militaria.pl - zgodnie z prawem polskim i w języku polskim, zgodnie z ogólnymi warunkami umowy sprzedaży.
  Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z dostarczonym mu towarem, faktury VAT dokumentującej dokonaną sprzedaż. Jeżeli klient dokonuje zakupu towaru jako przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność w zamówieniu i wskazać wymagane dane podmiotu, na który ma być wystawiona stosowna faktura VAT.”
 13. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: zapytania@militaria.pl. Firma Handlowa TM Tomasz Filipiak zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych".
 14. W przypadku złożenia zamówienia na towary objęte obostrzeniami prawnymi, wynikającymi z ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, z Klientem skontaktuje się pracownik Militaria.pl w celu uzyskania dodatkowych danych osobowych Klienta (takich jak nr PESEL, nr i seria dowodu osobistego, adres zameldowania), niezbędnych do zrealizowania zamówienia w zgodzie z ww. ustawą.
 15. W przypadku stwierdzenia przez Klienta w trakcie zamawiania, jakichkolwiek nieprawidłowości w sposobie funkcjonowania mechanizmu składania zamówienia (zawierania umowy) np. błędnego obliczania wartości zamawianych towarów czy kosztów przesyłki, Klient ma prawo zgłosić swoją reklamację w tym zakresie. Reklamacje takie należy kierować pisemnie na adres: Militaria.pl, ul. Oławska 16, 50-123 Wrocław lub na adres e-mail: zapytania@militaria.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w terminie 3 dni od stwierdzenia nieprawidłowości. O sposobie rozpoznania reklamacji, Klient zostanie powiadomiony telefonicznie, pisemnie lub mailem, w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Militaria.pl przedmiotowej reklamacji.
 16. Klient składając zamówienie może wyrazić zgodę na przekazanie jego adresu e-mail do Grupy Allegro z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep Militaria.pl oraz Grupę Allegro, jego danych osobowych – w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Militaria.pl oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).
 17. Klient składając zamówienie może wyrazić zgodę na przekazanie samego adresu e-mail klienta do serwisu Opineo.pl w celu jednokrotnego wysłania prośby o wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 Nr.101, poz.926 z póź. zm.).

III. Wysyłka i zapłata

 1. Zamówione towary są dostarczane do klienta na wskazany adres dostawy (salonu firmowego Militaria.pl, prywatny lub firmowy, do wskazanego Paczkomatu InPost, do wskazanej stacji paliw Orlen) w formularzu zamówień za pośrednictwem firmy kurierskiej  lub Poczty Polskiej (wysyłka zagraniczna). 
 2. Militaria.pl nie wysyła poza granicę Polski tych towarów ze swej oferty, których nie można kupić w Polsce drogą wysyłkową.
 3. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi w przypadku realizacji zamówień na terenie Polski od 24 godzin do 4 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Militaria.pl a Kupującym.  W przypadku wysyłki za granicę termin dostawy wynosi od 4 do 6 dni roboczych.
 4. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski naliczany jest zgodnie z zasadami podanymi w cenniku dostaw: Koszt dostawy. Koszty dostawy zagranicznej zależą od kraju dostawy oraz od łącznej wagi zamówionych towarów. Aby zapoznać się z cennikiem kliknij w ten link.
 5. Płatności można dokonywać przy odbiorze produktów (za pobraniem), przelewem elektronicznym, kartą kredytową oraz ratalnie. Wybraną formę płatności należy zaznaczyć w koszyku. Militaria.pl zastrzega sobie prawo do możliwości ograniczania poszczególnych typów płatności w zależności od kraju i sposobu dostawy.
 6. Przy płatności za pobraniem, formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy spedycyjnej (w przypadku płatności przy odbiorze w Paczkomacie InPost płatności dokonuje się w wybranym Paczkomacie).
 7. Po uiszczeniu opłaty klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. W razie spostrzeżenia uszkodzenia towaru lub niezgodności zawartości z fakturą prosimy o sporządzenie z kurierem protokołu.
 8. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji wynosi od 6 miesięcy do 30 lat. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 9. W różnych krajach mogą być różne obostrzenia prawne dotyczące posiadania, użytkowania i zakupu różnych produktów jak np. noże, wiatrówki czy air soft guns. Jeśli zamawiasz z zagranicy lub podróżujesz z zakupionym u nas towarem, na Tobie spoczywa obowiązek znajomości lokalnego prawa i jego przestrzegania.
 10. Militaria.pl zastrzega sobie prawo do zmiany formy dostawy po uprzedniej konsultacji z klientem. Konieczność zamiany formy dostawy może nastąpić np. w przypadku zamówienia z dostawą do Paczkomatu lub Stacji z Paczką towaru, który nie mieści się w żadnej skrytce oferowanej przez Paczkomaty lub Stację z Paczką. Zmiana formy dostawy może nastąpić również w przypadku zamówienia na np. paralizator, broń czarnoprochową, hukową czy amunicję.

IV. ODWRÓCONE OBCIĄŻENIE PODATKIEM VAT

 1. Od dnia 1 lipca 2015 r. następujące towary objęte są mechanizmem tzw. odwróconego obciążenia podatkiem VAT:
   - Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne – wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy,
   - Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smart fony,
   - Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów.
 2. Mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT na towary wskazane w pkt 1 powyżej stosuje się w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:
   - kupującym jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
   - łączna wartość towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł.
 3. Za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w pkt 2, uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w pkt 1, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy.
 4. Za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w pkt 2, uznaje się również transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, o której mowa w pkt 3, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie towarami wymienionymi w pkt 1.
 5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, w przypadku jeśli dotyczy ono towarów wymienionych w pkt 1 w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, których wartość przekracza kwotę 20 000 zł netto, z Klientem skontaktuje się pracownik Militaria.pl w celu ustalenia warunków realizacji zamówienia.
 6. W przypadku jednolitych gospodarczo transakcji spełniających przesłanki opisane w pkt 2, zapłata ceny za towary nastąpić może wyłącznie z rachunku płatniczego Kupującego, w tym przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, które umożliwiają  identyfikację składającego zlecenie płatnicze albo w systemie ratalnym.
 7. W przypadku podlegania danej transakcji mechanizmowi odwróconego obciążenia podatkiem VAT, Militaria.pl zastrzega sobie prawo żądania dostarczenia oryginałów poniżej wymienionych dokumentów w celu wystawienia dokumentu korygującego stawkę VAT:
  - zaświadczenie wystawione przez Urząd Skarbowy, że Kupujący jest czynnym podatnikiem VAT – nie starsze niż 14 dni,
  - oświadczenie osoby fizycznej, że jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Kupującego z czytelnym podpisem i pieczęcią firmową wraz z numerem rachunku bankowego z którego zostanie dokonana płatność/do którego została przypisana karta,
  - potwierdzenie dokonania płatności.
 8. Militaria.pl weryfikuje, czy Kupujący, o którym mowa w pkt 7, figuruje jako podatnik VAT czynny i w przypadku pozytywnej weryfikacji wystawia korektę faktury do stawki „NP” oraz dokonuje na rzecz Kupującego zwrotu podatku VAT.
 9. W przypadkach transakcji, w ramach których występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w pkt 1, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy, uznawanych za jednolitą gospodarczo transakcję, Kupujący zobowiązany jest do przyjęcia i podpisania wystawionych przez Militaria.pl odpowiednich dokumentów księgowych w celu dopełnienia zobowiązań, przewidzianych mechanizmem tzw. odwróconego obciążenia podatkiem VAT.

 

V. Gwarancje oraz zgodność towaru z umową

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji wynosi od 6 miesięcy do 30 lat. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 2. Militaria.pl zobowiązuje się dostarczać produkty bez wad i odpowiada za ewentualną niezgodność towaru z umową.

VI. Zwrot towaru i reklamacje

 1. Poza wyjątkami określonymi w Ustawie, klient, który zakupił towar wysyłkowo w Militaria.pl, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni od dostarczenia towaru. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, wraz z kserokopią dowodu zakupu, instrukcją i gwarancją. W takim przypadku towar wysyła klient na swój koszt. 

  Uwaga! Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


  Szczegółowe pouczenie o możliwości i warunkach odstąpienia od umowy wraz ze wzorem formularza odstąpienia od umowy znajduje się niżej, pod postanowieniami końcowymi niniejszego Regulaminu.

 2. Towar opisany w punkcie 1. można zamienić także na inny, pełnowartościowy towar. Zasady zwrotu są takie same jak w punkcie 1.
 3. W przypadku reklamacji należy skontaktować się z biurem Militaria.pl. Konieczne jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produktu
  a) osobiście do jednego z salonów firmowych Militaria.pl wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną
  lub
  b) wysłanie produktu do serwisu firmy na adres Militaria.pl, ul. Graniczna 8c, 54-610 Wrocław, wraz z opisem przyczyny reklamacji, kserokopii dowodu zakupu i kartą gwarancyjną.
 4. Naprawy reklamacyjne tych towarów, których zgodnie z Polskim prawem nie możemy dostarczać wysyłkowo, a zostały zakupione w jednym z salonów firmowych Militaria.pl, możliwe są tylko po osobistym dostarczeniu towaru do serwisu lub do jednego salonów firmowych Militaria.pl
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Militaria.pl wadliwego towaru. O sposobie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie. Gdy reklamacja zostanie przez nas uznana, w pierwszej kolejności dokonamy nieodpłatnej naprawy i dostarczymy towar klientowi z powrotem na nasz koszt. Jeśli naprawa okaże się niemożliwa lub będzie wymagała nadmiernych kosztów albo jeżeli nie zdołamy uczynić zadość żądaniu Klienta w odpowiednim czasie-towar zostanie wymieniony na nowy.
 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.

VII. Prawa autorskie

 1. Strona internetowa www.militaria.pl Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim.
 2. Militaria.pl jest właścicielem lub licencjobiorcą materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu internetowego, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
 3. Wszelkie prawa nieprzyznane Klientowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone.
 4. Klienci mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronie internetowej www.militaria.pl Sklepu Internetowego jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Militaria.pl: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej www. militaria.pl Sklepu Internetowego, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.
 5. Militaria.pl upoważnia Klienta do korzystania na podstawie niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenoszalnej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do materiałów zawartych na stronie internetowej www. militaria.pl Sklepu Internetowego jedynie w celu zapoznania się z prezentacją Towarów sprzedawanych przez Militaria.pl oraz w celu zawarcia umowy sprzedaży i usług świadczonych drogą elektroniczną w zakresie Newslettera oraz prowadzenia konta.
 6. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu internetowego i jej zawartości jest dozwolone dla potrzeb własnych i niekomercyjnych Klienta.
 7. Militaria.pl udziela zgody Klientowi na drukowanie kopii lub wyciągów ze strony internetowej Sklepu Internetowego wyłącznie do własnego użytku Klienta, nie związanego z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta.
 8. Logo, nazwy producentów oraz znaki towarowe umieszczone na stronie internetowej www.militaria.pl Sklepu internetowego są prawnie chronione.
 9. Militaria.pl ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych praw będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.


VIII. Postanowienia końcowe

 

Militaria.pl zastrzega sobie prawo do:

            -  zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,

            - wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego Militaria.pl.INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Prawo odstąpienia od umowy


Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

UWAGA! Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:

- w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie książek, dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Nasze dane kontaktowe:

 

Firma Handlowa „tm” Tomasz Filipiak 

ul. Oławska 16

50-123 Wrocław

fax: (71) 347-47-77

email: zapytania@militaria.pl

 

Mogą Państwo skorzystać z przedstawionego niżej wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14dni. 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

Rzecz(y) należy zwrócić wysyłając na adres:


Militaria.pl - SERWIS

ul. Graniczna 8c

54-610 Wrocław


Uwaga! Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:
Firma Handlowa „tm” Tomasz Filipiak
ul. Oławska 16
50-123 Wrocław
fax: (71) 347-47-77
e-mail: zapytania@militaria.pl
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących produktów:
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
UWAGA. Zwracane towary należy odesłać na adres:
Militaria.pl
Starograniczna 28
54-231 Wrocław
Data otrzymania zamówienia: ….............................................................................................
Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …......................................................................................
Adres konsumenta(-ów):
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
Telefon kontaktowy konsumenta(-ów):
…....................................................................................................
Podpis konsumenta(-ów)
...................................................
Data:
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat:

Firma Handlowa „tm” Tomasz Filipiak

ul. Oławska 16

50-123 Wrocław

fax: (71) 347-47-77

e-mail: zapytania@militaria.pl

Oświadczenie:

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy

sprzedaży następujących produktów:

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

Data otrzymania zamówienia: ….............................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …......................................................................................

Adres konsumenta(-ów):

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

Telefon kontaktowy konsumenta(-ów):

…....................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) (**)

...................................................

Data:

...................................................

UWAGA! Zwracane towary wraz z kopią wypełnionego formularza należy odesłać na adres:

Militaria.pl

Graniczna 8c

54-610 Wrocław

(*) Niepotrzebne skreślić.
(**) Dotyczy wyłącznie wersji przesyłanej pocztą tradycyjną.

zamknij